NATUURLEXICON


Roodwangbromvlieg

Calliphora vicina


De Roodwangbromvlieg Calliphora vicina behoort tot de bromvliegen (Calliphoridae).

Deze vliegen worden meer dan een cm groot en komen van maart tot november overal algemeen voor, ook in woningen, waar ze trouwens door hun luid gebrom onmiddellijk de aandacht trekken.

Het is een blauwige vlieg met roodbruine ogen en geelrode “wangen”.

Deze bromvlieg legt tot 600 eitjes op allerlei aas, bedorven vlees en rotte vis, waarmee de larven zich na het uitkomen voeden. De vlieg is een kosmopoliet.

Home