NATUURLEXICON


Roodwitte Celspin

Dysdera crocata


De Roodwitte Celspin Dysdera crocata leeft van pissebedden en heeft krachtige en lange gifklauwen om deze te doden. Die lange gifklauwen kunnen ze immers tot in de weke lichaamsdelen van de kreeftachtigen brengen om dan hun gif te injecteren.

Het vrouwtje meet 1,5 tot 2 cm; het mannetje is maar half zo groot.

Het kopborststuk is roodachtig; het achterlijf wittig geel. De poten zijn relatief kort.

Overdag houdt de spin zich schuil onder stenen, composterend materiaal en rottend hout. Hij is soms ook in huizen aan te treffen.

Deze spin is vrij agressief en valt elk dier aan bij verstoring. De spin neemt meteen een dreighouding aan en slaat toe met de krachtige kaken. De beet van deze spin is bijzonder pijnlijk. Mensen die gebeten worden door deze spin krijgen 2 gele blaasjes die uiteindelijk openbarsten. Als men de wondjes uitspoelt en ontsmet zal de kleine verwonding spoedig herstellen. Verder laat men het dier best met rust.  


Home