NATUURLEXICON


Roodzwarte Dubbeltand

Nomada fabriciana


De Roodzwarte Dubbeltand Nomada fabriciana vliegt van half maart tot eind juli in allerlei biotopen, ook in steden. Het is een algemene soort.

Het is een parasiet bij de Tweekleurige Zandbij Andrena bicolor, de Goudpootzandbij Andrena chrysosceles (vooral) en waarschijnlijk ook de Geriemde Zandbij Andrena angustior en de Zwartbronzen Zandbij Andrena nigroaenea.

Het is een tamelijk slanke soort van 7 tot 10 mm lang.

Het vrouwtje is roodachtig gekleurd. De tergietzijden 2 en 3 hebben soms kleine gele vlekjes. Het gezicht en het borststuk zijn zwart gekleurd. De antennes zijn deels oranje.

Het mannetje ziet eruit als het vrouwtje maar de antennes zijn geheel donker en de haren op de kop en het borststuk zijn langer. Het achterlijf heeft steeds gele vlekken.

De bij bezoekt bloemen van Koolzaad Brassica napus, Spaanse Aak Acer campestre, Draadereprijs Veronica filiformis, Wilg-soorten Salix caprea, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Ereprijs-soorten Veronica species, Daslook Allium ursinum en Zinkviooltje Viola lutea subspecies calaminaria.    

Home