NATUURLEXICON


Rood Zwenkgras      

Festuca rubra  


Het Rood Zwenkgras Festuca rubra is een algemene plant die in graslanden op allerlei bodems voorkomt. De plant bloeit van mei tot augustus met bruinrode grasbloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig. De bladschede is donkerbruin gekleurd. De stengel is hol.

De plant vormt wortelstokken en kan in brede pollen uitgroeien.

Dit gras kan geen zware bemesting verdragen. 

Home