NATUURLEXICON


Roofblei

Aspius aspius


De Roofblei Aspius aspius is een zilverkleurige vis met een bijzonder grote, naar boven gerichte bek en een tot onder het oog doorlopende kaak.

De staartvin heeft opvallend scherpe punten. De Roofblei wordt ongeveer 1 m lang. Hij plant zich voort in stromend water.

Hij komt voor in de benedenloop van rivieren en dode rivierarmen. Vaak komt hij ook in brakke wateren voor.

Zijn voedsel bestaat uit kleine vissen.

Deze vis springt soms boven het water uit. Hij grijpt ook insecten die op het water vallen.

De kuit wordt door het vrouwtje afgezet in stromend water op een stenige bodem.

Deze vis wordt meer en meer gevonden in de Grensmaas, aanpalende grindplassen in Vlaanderen en de grote rivieren in Nederland.

Het is een Centraal- en Oost-Europese vissoort uit het stroomgebied van de Donau en de Wolga. De soort kent een spontane areaaluitbreiding.

Home