NATUURLEXICON


Rookrussula

Russula adusta


De Rookrussula Russula adusta is een mycorrhizavormende zwam, vooral bij Grove Den Pinus sylvestris, maar waarschijnlijk ook bij loofbomen. Hij is te vinden in kalkarme en voedselarme naaldbossen en loofbossen op een kalkarme en voedselarme zandgrond.  

Verzuring en vermesting vormen bedreigingen voor deze soort.


Home