NATUURLEXICON


Rookzwam

Bjerkandera fumosa


De Rookzwam Bjerkandera fumosa is een eenjarige consolevormige zwam met een oker tot bruin hoedoppervlak. De poriën zijn wittig tot crèmekleurig. De zwam heeft een zoetige geur.

De zwam groeit op dode Populier-soorten Populus species.


Home