NATUURLEXICON


Roomvlek

Arctia villica


De Roomvlek Arctia villica, ook Zwarte Beer genoemd, is een zeer zeldzame beervlinder in Vlaanderen en ook in Nederland. Hij komt voor op zeer warme en droge plaatsen in graslanden en ruige plekken.

Deze vlinder meet 28 tot 32 mm en heeft een vleugelspanning van 64 mm. Hij heeft roomkleurige vlekken op de zwarte voorvleugels. Soms zijn de vlekken groot, soms zeer klein of zelfs ontbrekend. De achtervleugels zijn roze-oranje en zwartgevlekt.

De rups is donker gekleurd en heeft een roze of rode kop.  

De waardplanten van de rups zijn Braam Rubus fruticosus, Gevlekte Dovenetel Lamium maculatum en Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale.

De rups overwintert en begint in het voorjaar weer te eten.

Home