NATUURLEXICON


Roomvleklieveheersbeestje

Calvia quatuordecimguttata


Het Roomvleklieveheersbeestje Calvia quatuordecimguttata is een algemeen lieveheersbeestje met een lengte tot 6,5 mm.

De dekschilden dragen 7 vlekken. De soort komt van april tot begin juli voor in allerlei biotopen zoals parken en tuinen, bosranden, bossen, hagen en struwelen, heidegebieden en ruigten.

Hij leeft er vooral op Meidoorn Crataegus species, Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus en Linde-soorten Tilia species, maar ook op andere bomen en struiken en zelden op kruidachtige planten. De overwintering gebeurt vooral in bladafval, schorsspleten en bolsters.

Hij voedt zich met bladluizen, bladvlooien en larven van bladhaantjes.

Home