NATUURLEXICON


Rosevleugel

Calliptamus italicus


De Rosevleugel Calliptamus italicus is een zuidelijke sprinkhaan die in de nabije toekomst als gevolg van de klimaatverandering haar verspreidingsgebied verder naar het noorden zal kunnen uitbreiden.

Deze sprinkhaan houdt van warme, stenige terreinen met weinig begroeiing en voldoende open plaatsen zoals schrale graslanden, zandige gebieden, stenige hellingen.

Het is een relatief grote veldsprinkhaan. Het vrouwtje wordt tot 4 cm lang; het mannetje tot 2,5 cm. Deze soort heeft een overwegend grijs tot bruinrood lichaam. De sprinkhaan valt vooral op door de felroze tot rode achtervleugels, die vooral goed zichtbaar worden wanneer de sprinkhaan opvliegt. Vaak is de scheen van de achterpoot roze tot roodachtig gekleurd. De ogen zijn verticaal gestreept.

Het is een goede vlieger die grote afstanden kan afleggen. De soort lift mee met wagens, treinen of grondverzet en komt zo terecht langs snelwegen en op spoorwegterreinen en groeves.  

Home