NATUURLEXICON


Rosse Grutto

Limosa lapponica


De Rosse Grutto Limosa lapponica is een steltloper. Deze vogel is minder algemeen dan de Grutto Limosa limosa. Hij heeft kortere poten en een iets kortere, opgewipte snavel. De staart is gebandeerd. De vleugels hebben geen witte vleugelstreep.

In de zomer heeft het mannetje bruinrode onderdelen. Het vrouwtje heeft witachtige onderdelen met een oranje zweem en een gestreepte borst.

De Rosse Grutto is een broedvogel van open toendra en hoogvenen in de taiga in het uiterste noorden van Europa. Hij trekt van eind juli tot november onder meer over Vlaanderen naar de overwinteringsgebieden in West-Europa en West-Afrika.

Het is in Vlaanderen een doortrekker. In zeer kleine aantallen overwintert deze soort ook bij ons, aan de kust.     

Home