NATUURLEXICON


Rosse Kegelbij

Coelioxys rufescens


De Rosse Kegelbij Coelioxys rufescens  is een zeldzame bij. Deze soort meet 11 tot 15 mm en vliegt van half mei tot begin september.

Het mannetje heeft bruingele tot witte haarbandjes op het achterlijf.

Deze bij komt voor in bosranden en graslanden. Het is een broedparasiet die gespecialiseerd is op sachembijen. Waarschijnlijke gastheerbijen zijn de Andoornbij Anthophora furcata, de Kattenkruidbij Anthophora quadrimaculata en de Gewone Sachembij Anthophora plumipes. Waarschijnlijk is het Zilveren Fluitje Megachile leachella ook een gastheerbij voor deze soort.   

Home