NATUURLEXICON


Rosse Stekelstaart

Oxyura jamaicensis


De Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis is een Amerikaanse eend die bij ons is beland na te zijn ontsnapt uit Britse collecties. In onze streken kruist deze eend met de Witkopeend Oxyura leucocephala, die daardoor onvruchtbaar wordt. De populaties van de Witkopeend zijn sindsdien sterk achteruitgegaan.

De expansie van de omvangrijke populatie Rosse Stekelstaarten in het Verenigd Koninkrijk naar het Iberisch Schiereiland wordt als de voornaamste bedreiging gezien voor het voortbestaan van de daar levende populatie Witkopeenden. Door hybridisatie zouden deze het verlies van het genetisch patroon van de Witkopeend veroorzaken.

Sinds de jaren 1990 zijn er een beperkt aantal broedgevallen van deze eend in Nederland. In 2008 werden de eerste broedgevallen van de Rosse Stekelstaart in Vlaanderen vastgesteld.

Afvangen en terug onderbrengen in gevangenschap of herlokaliseren naar de oorspronkelijke verspreidingsgebieden zou mogelijks een oplossing kunnen bieden.

Home