NATUURLEXICON


Rosse Woelmuis

Myodes glareolus


De Rosse Woelmuis Myodes glareolus is een zoogdier dat behoort tot de woelmuizen.

Deze muis heeft een lichaamslengte tot 11 cm. De korte, behaarde staart meet tot 6,5 cm. Het diertje heeft kleine oren, een glanzende kastanjebruine vacht en een stompe snuit.  

Het leefgebied situeert zich in de dichtbegroeide bodemlaag van loofbossen, maar deze muis kan ook in andere biotopen zoals parken en tuinen voorkomen.

Deze muis slaat zaden en bessen ondergronds op. De muis voedt zich ook met zwammen en insectenlarven. De soort is zowel ’s nachts als overdag actief en verplaatst zich rennend en niet springend.

De muis houdt er 2 nesten op na. Eén nest wordt als onderkomen benut; een tweede nest dient als kinderkamer.

Bij gunstig weer start ze reeds in februari met de voortplanting, dit tot laat in de herfst. De populaties groeien snel aan. Jaarlijks zijn er 3 of 4 worpen van 3 tot 5 jongen.

De Rosse Woelmuis wordt 1,5 jaar oud.

Veel woelmuizen vallen ten prooi aan diverse roofvijanden. 

Home