NATUURLEXICON


Rossige Collybia

Rhodocollybia prolixa var. distorta


De Rossige Collybia Rhodocollybia prolixa var. distorta is een zeldzame saprotrofe zwam die groeit op grof strooisel van Beuk Fagus sylvatica op een droge, voedselarme zand- of leembodem.

Vermesting is ongunstig voor deze soort.


Home