NATUURLEXICON


Rossig Fonteinkruid

Potamogeton alpinus


Het Rossig Fonteinkruid Potamogeton alpinus heeft gaafrandige bladeren en komt voor in heldere, voedselarme tot matig voedselrijke, zoete wateren en de periodiek droogvallende oevers ervan.

Het is een overblijvende, ondergedoken waterplant. Deze plant wordt 50 tot 150 cm lang en heeft een sterk vertakte wortelstok.

De bladeren zijn dun, doorschijnend, soms roodachtig en langwerpig eivormig.

De plant bloeit van juni tot augustus met groene bloemen die in een tot 10 cm lange aar staan.

Home