NATUURLEXICON


Rotsbehangersbij

Megachile pilidens


De Rotsbehangersbij Megachile pilidens is een behangersbij met een lengte van 9 tot 11 mm.

Het vrouwtje heeft een witte buikschuier. De achterrand van tergiet 3 en 4 zijn dicht bestippeld.

De tarsleden van de voorpoten van het mannetje zijn gedeeltelijk wit.

Deze zeer zeldzame bij vliegt van half juli tot eind augustus in droge, warme en stenige biotopen zoals groeven en kalkgraslanden (voorbeeld Sint-Pietersberg Maastricht).

De bij nestelt solitair in bestaande holtes onder stenen, in muren of gewoon in de grond. Soms graaft het vrouwtje zelf een nest.  

Het is een polylectische soort die een voorkeur vertoont voor vlinderbloemigen zoals Gewone Rolklaver Lotus corniculatus.

Waarschijnlijk is de Schubhaarkegelbij Coelioxys afra een broedparasiet bij deze bij.  

Home