NATUURLEXICON


Rotskampoot

Zelotes aeneus


De Rotskampoot Zelotes aeneus is een spin die behoort tot de bodemzakspinnen. Deze zwarte spin bewoont droge gebieden met een lage vegetatie.

Deze spin jaagt ’s nachts en houdt zich overdag schuil onder stenen en in strooisel.

De spin kan worden gezien van juli tot oktober.  


Home