NATUURLEXICON


Rotswier

Cladophora rupestris


Het Rotswier Cladophora rupestris is een groenwier dat het hele jaar door voorkomt onder bruinwieren in het middelste en onderste deel van de getijdenzone.

Dit wier bevat ruwe, donkergroene, dichte varenachtige toeven van rijkvertakte draden. De lengte bedraagt 7 tot 12 cm.

Home