NATUURLEXICON


Rouwmantel

Nymphalis antiopa


De Rouwmantel Nymphalis antiopa is een typische bosvlinder.

Het is een heel donker gekleurde vlinder. Af en toe komen er zwervers Vlaanderen en Nederland binnen, want deze soort is een goede vlieger die vele kilometers kan afleggen. Deze vlinder leeft in gevarieerde, open bossen (vooral deze met Wilg- en Populiersoorten), maar kent bij ons geen vaste populaties meer, terwijl dit vroeger wel het geval was.  

De onderkant van de vleugels is donkerbruin, met een witachtige rand. De bovenkant van de vleugels is donkerbruin met een roomkleurige achterkant.

Het vervangen van Zwarte Populier Populus nigra en Ratelpopulier Populus tremula door snelgroeiende soorten heeft tot zijn ernstig bedreigde status bijgedragen. De soort overwintert als vlinder in natuurlijke, maar ook kunstmatige spleten en holten. Open plekken in bossen en mantel- en zoomvegetaties zijn belangrijk.

De paring gebeurt in het voorjaar.

De eitjes worden rondom twijgen gelegd. De rupsen komen in juni en juli uit en zijn zwart, met roestrode rugvlekken en glimmende zwarte doornen. Ze leven vooral op Populier-soorten Populus species, maar ook op Berk-soorten Betula species en Wilg-soorten Salix species.

De volwassen vlinders drinken sap uit fruit, boomsappen (vooral op Berk-soorten) en nectar van wilgenbloesems.

De aanwezigheid van dood hout in bossen is voor deze soort van belang gelet op zijn overwintering.

Waarschijnlijk spelen ook klimatologische omstandigheden een rol inzake de achteruitgang van deze soort.

Home