NATUURLEXICON


Rouwvliegendoder

Crossocerus cetratus


De Rouwvliegendoder Crossocerus cetratus is een bijna volledig zwarte wesp met een lengte van 6,5 tot 8 mm. De tarsen en de kaken en een deel van het achterlijf zijn gedeeltelijk rood gekleurd. De poten van het mannetje hebben een sterk verbreed eerste tarslid.

Het is een vrij algemene wesp die van mei tot half oktober voorkomt in bosranden, parken en tuinen.

De wesp nestelt in dood, vaak sterk vermolmd, zacht hout (Berk, Wilg). De wesp maakt ook gebruik van kunstmatige nestgangen (diameter 4 mm).

De prooien bestaan uit wapenvliegen en rouwvliegen.     

Home