NATUURLEXICON


Roze Aardster

Geastrum rufescens


De Roze Aardster Geastrum rufescens is een zwam die voorkomt op voedselrijke zandige bodems in loofbossen en in duinstruwelen. Het is een saprotrofe soort. Het bruinachtig-roze vruchtlichaam is gesloten bolvormig met 5 tot 9 slippen. De zwam heeft bij rijping een stervormig uitzicht. De bol is lichtbruin.

In de duinen groeit deze zwam vooral op oppervlakkig ontkalkt zand. Men vindt hem soms op door de mens beïnvloede plaatsen in loofbossen, parken en lanen onder bomen (Eik, Iep).

Home