NATUURLEXICON


Roze Geelplaatrussula

Russula decipiens


De Roze Geelplaatrussula Russula decipiens is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica.

Hij is te vinden in loofhoutsingels, bosranden en lanen op kalkhoudend duinzand of kleigrond.  

Home