NATUURLEXICON


Roze Grondschijfje

Roseodiscus formosus


Het Roze Grondschijfje Roseodiscus formosus is een zeldzame schijfzwam. Het is een kleine, gesteelde roze zwam met een breedte van ongeveer 1 cm en een bol oppervlak. De soort groeit vaak groepsgewijs.

Het is waarschijnlijk een saprofiet, maar de binding met mos (vooral met het Purpersteeltje) wijst op parasitisme.

Het is een soort van natte, recent afgegraven en vaak met mos begroeide, humusarme, voedselarme zandgrond.

De zwam kan ook worden gevonden op zandduintjes waar de voedselrijke bovenlaag periodiek wordt weggestoven door de wind.  

Home