NATUURLEXICON


Rozenblaadje

Miltochrista miniata


Het Rozenblaadje Miltochrista miniata behoort tot de beervlinders. Deze vlinder komt voor in bossen en heggenlandschappen, op zandgronden en in de duinen. Het is een dag- en nachtactieve vlinder.

De waardplanten van de rupsen zijn Groot Dooiermos Xanthoria pariëtina en andere korstmossen op bomen, vooral op Eik-soorten Quercus species.

De soort overwintert als jonge rups; op milde winterdagen komt de rups soms tevoorschijn om te foerageren.

De verpopping vindt plaats in een cocon waarin haren van de rups zijn verwerkt.

Home