NATUURLEXICON


Roze Pronkridder

Calocybe carnea


De Roze Pronkridder Calocybe carnea heeft een gewelfde tot vlakke rozebruine hoed met een diameter tot 4 cm. De wittig-rozige steel wordt tot 4 cm lang.

Deze soort komt voor op de grond in graslanden en grazige bermen, tuinen, parken en open loofbossen op een voedselrijke bodem.

Home