NATUURLEXICON


Rozerode Wasplaat

Hygrocybe calyptriformis


De Rozerode Wasplaat Hygrocybe calyptriformis groeit in oude onverstoorde en onbemeste hooi- en graasweiden op krijthellingen op droog, kalkhoudend of lemig zand. Bedreigingen voor deze zwam zijn een verruiging van de standplaats door een minder intensief beheer en bladval. Het bemesten of scheuren van grasland en een stopzetting van het graas- en hooibeheer is nefast voor deze soort.

Deze saprotrofe plaatjeszwam werd reeds gevonden in de Kleiputten te Kortrijk, in de Voerstreek en in de Vlaamse Ardennen. In Nederland werd deze soort reeds gevonden in een natuurgebied in Friesland.


Home