NATUURLEXICON


Roze Ruitertje

Contumyces rosellus


Het Roze Ruitertje Contumyces rosellus is een saprotrofe zwam op humus in droge, schrale graslanden.

Hij komt voor op zandige graslanden in de duinen of op droge, kalkarme of lemig zandige graslanden.


Home