NATUURLEXICON


R-strateeg


R-strategen zijn soorten die zeer veel investeren in grote aantallen jongen en die erop gokken dat een paar jongen wel per ongeluk op een goed plekje terechtkomen, geen predator ontmoeten en zelf tot voortplanting komen. Broedzorg is nagenoeg onbestaande en ook praktisch niet mogelijk.

Als een nieuw en gunstig gebied vrijkomt zoals een pioniersituatie (kapvlakte, nieuwe poel, rivierafzetting,…) dan zijn het bij uitstek de r-soorten die hiervan profiteren. Ze zijn immers in staat dergelijke gebieden enorm snel te bezetten. Voorbeelden van R-strategen zijn Berk-soorten Betula species en bladluizen.

Home