NATUURLEXICON


Ruderaal terrein


Een ruderaal terrein is een terrein dat sterk aan menselijke invloed onderhevig is en een overmaat aan voedingsstoffen bevat (vooral stikstof) zonder dat het gebruikt wordt voor de economische productie. Voorbeelden van ruderale milieus zijn puinhopen, sterk betreden wegbermen, storten van steenpuin en industrieterreinen.

Op dergelijke plaatsen, zoals stortplaatsen van puin en huishoudelijk afval, groeien veel zogenaamde ruderale planten, die daar normaal gesproken niet zouden groeien.

Voorbeelden van ruderale planten zijn Grote Brandnetel Urtica dioica, Boerenwormkruid Tanacetum officinale, Akkerwinde Convolvulus arvensis en Vlasbekje Linaria vulgaris.

Home