NATUURLEXICON


Rudiment


Een rudiment is een bij een soort aanwezig orgaan dat niet of nauwelijks een functie heeft en minder ontwikkeld is dan homologe organen bij andere soorten.  

Home