NATUURLEXICON


Rui


De rui is een cyclisch verschijnsel waarbij de huid, de vacht, het verenkleed of het huidpantser wordt vernieuwd bij geleedpotigen, zoogdieren, vogels en reptielen.  

Het verenkleed van vogels bestaat uit verschillende veerpartijen die de vogel voor een bepaalde periode bezit. Het zijn geen permanente structuren. Ze zijn onderhevig aan slijtage als gevolg van ondermeer het foerageren, poetsen, vliegen en broeden. Ze verslijten ook onder invloed van bijvoorbeeld de weersomstandigheden of bacteriën. Hierdoor worden ze minder waterdicht en verliezen ze ook hun isolatievermogen. De veren moeten dus regelmatig vervangen worden. Elke vogel ruit jaarlijks. De omstandigheden van de rui worden beïnvloed door verschillende factoren zoals de foerageergewoontes, de omgeving, het voedselaanbod, het broedseizoen, de trekgewoontes en het klimaat.   

Home