NATUURLEXICON


Ruige Aardrupsendoder

Podalonia hirsuta


De Ruige Aardrupsendoder Podalonia hirsuta is een wesp die behoort tot de langsteelgraafwespen. De zwarte haren op de kop steken recht omhoog. De kaken zijn bijna helemaal zwart.  

Deze vrij zeldzame wesp vliegt van eind maart tot begin november in 2 generaties in open zandige gebieden, zoals zee- en middenduinen.

Het nest wordt gemaakt in duinhellingen of taluds langs paden. De nestgang loopt schuin naar beneden en is 6 tot 7 cm lang met op het einde een nestkamer.   

De wesp jaagt op rupsen van uiltjes (vlinders). De prooi wordt eerst verstopt en nadien naar de nestgang versleept waarna er een ei op wordt gelegd.   

Als parasiet treedt vaak de waaiervleugelige Paraxenos sphecidarum tussen de segmenten van het achterlijf op.   

Home