NATUURLEXICON


Ruige Aardtong

Trichoglossum hirsutum


De Ruige Aardtong Trichoglossum hirsutum is een spatel- tot knotsvormige zakjeszwam. Hij is bovenaan breder dan onderaan. De zwam heeft korte, stijve haartjes op het hele oppervlak.

Hij is zwartbruin tot zwart gekleurd. Deze zwam wordt tot 8 cm hoog. Hij is te vinden in duingraslanden op kalkarm zand, in natte duinvalleien en hoogveen, soms ook op kleiïge bodems in bossen.

Het is een saprotrofe soort die op de grond groeit.

Home