NATUURLEXICON


Ruige Anjer

Dianthus armeria


De Ruige Anjer Dianthus armeria groeit in bosjes, hagen, bermen en bosranden op open, droge plekken op een zandige of licht kleiïge bodem. De soort verwildert ook uit tuinen.

De plant bloeit van juni tot september met roze bloemen die in bundels of kransen staan. De bladeren zijn lintvormig. De vruchten zijn doosvruchten.

Home