NATUURLEXICON


Ruige Dwergvleermuis

Pipistrellus nathusii


De Ruige Dwergvleermuis Pipistrellus nathusii is de grootste soort binnen de familie van Europese dwergvleermuizen.

In de zomer verblijft hij in holle en gespleten (oude) bomen of in spleten van gebouwen.

In de winter vertoeft hij in gebouwen, in houtstapels of in boomholten.

In West-Europa verblijven tijdens de zomer voornamelijk solitaire mannetjes. Op het einde van de kraamperiode (augustus/september) trekken de meeste vrouwtjes en de jongen naar Zuidwest-Europa om er te overwinteren in een warmer klimaat.

Ruige Dwergvleermuizen trekken vanuit Engeland over de Noordzee naar het vasteland van Europa. Bij de oversteek kunnen windturbines sterfte veroorzaken.  

Deze vleermuis is een typische soort van waterrijke en bosrijke landschappen. Haar leefgebied bestaat uit bossen, moerasbossen en andere natte bossen, grote rivieren, meren, plassen en moerassen.

Hij jaagt boven water, langs lijnvormige elementen in het landschap, zoals bosranden en oevers.

Als voedsel eet hij verschillende soorten vliegende insecten, zoals dansmuggen, aangevuld met andere kleine insecten.

Home