NATUURLEXICON


Ruige Leeuwentand

Leontodon hispidus


De Ruige Leeuwentand Leontodon hispidus is een achteruitgaande plant van droge kalkrijke grasgronden en dijken. De plant groeit vaak langs rivieren. De groeiplaats mag dus weinig bemest zijn. De bladeren zijn minder diep ingesneden dan de Vertakte Leeuwentand Leontodon autumnalis en de stengel is niet vertakt. Per stengel is er slechts één bloemhoofdje van gele lintbloemen.

De bloei valt van juni tot de eerste vorst. De bladeren zijn veervormig ingesneden.   

De larven van het Bruin Gitje Cheilosia latifrons (een zweefvlieg) voeden zich met deze plant.

Leeuwentand-soorten Leontodon species trekken vooral hommels, zandbijen, groefbijen, Pluimvoetbijen Dasypoda hirtipes en roetbijen aan.  

Home