NATUURLEXICON


Ruige Veldbies

Luzula pilosa


De Ruige Veldbies Luzula pilosa komt voor in de schaduw in loof- en naaldbossen en in houtwallen op een iets vochtige, losse en mineraalrijke bodem.

Deze plant bloeit in april en mei met bruine grasbloemen. De bladeren zijn lijnvormig.

 

Home