NATUURLEXICON


Ruig Haarmos

Polytrichum piliferum


Het Ruig Haarmos Polytrichum piliferum is een plant die vaak optreedt als pionier op droge en zure zandgronden.

Deze soort is goed bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte en hitte.

Dit mos komt ook voor op natte plaatsen zoals in laag- en hoogveengebieden. Deze soort vormt in stuifzandgebieden vaak mosbedden van tientallen vierkante meters groot. In binnenlandse zadnverstuivingen groeit deze soort op blootgestoven grindsteentjes.  

Op andere plaatsen zoals op heidevelden en in de duinen zijn de mosbedden kleiner.

De wortels dragen bij tot het vastleggen van het stuivende zand.  De sporenkapsels zijn in jonge toestand felrood. De groei ervan begint reeds vroeg in het jaar. Wanneer de kapsels volgroeid zijn, openen ze zich waarna het zaad zich via de wind in de omgeving verspreidt.

In kalkarme duinen groeit dit mos op het korstmos Duindaalder Diploschistes muscorum, dat op cement lijkende plakjes vormt in uitgestoven kommetjes.

De Sneeuwvlo Boreus hyemalis is gebonden aan vegetaties met veel Ruig Haarmos.

Home