NATUURLEXICON


Ruig Hertshooi

Hypericum hirsutum


Het Ruig Hertshooi Hypericum hirsutum is een zeldzame plant die voorkomt in open plekken in vochtige bossen, in bosranden en op kapvlakten met een lemige, iets kalkhoudende grond.

We vinden de plant ook in ruige graslanden op plaatsen die vroeger bebost waren. Aan de bladranden zijn er doorzichtige vlekjes zichtbaar. De bladeren zijn langwerpig.

Home