NATUURLEXICON


Ruig Klokje

Campanula trachelium


Het Ruig Klokje Campanula trachelium vinden we vooral in bossen, tussen kreupelhout en vaak langs beken. De bloemen staan per twee of drie in de oksels en worden graag bezocht door bijen en hommels.

De stijl in de bloemen is langer dan de meeldraden om zelfbestuiving te voorkomen als een bij de bloem binnenkomt. Haartjes in de kelk geven de bij extra houvast.  

Insecten schuilen graag in de bloemen. De bladeren lijken op deze van de Grote Brandnetel Urtica dioica maar zijn smaller.

De onderste bladeren zijn hartvormig. De stengel is behaard.

Home