NATUURLEXICON


Ruigpootuil

Aegolius funereus


De Ruigpootuil Aegolius funereus breidt sinds 1960 zijn oorspronkelijke leefgebied uit naar het Westen. Hij bewoont vooral noordelijke naaldbossen en gebergtebossen van Midden- en Zuid-Europa.

Hij heeft een relatief dikke kop, grote gele ogen en dichtbevederde poten en tenen. Hij heeft een duidelijke gezichtssluier.

De kenmerkende territoriumroep van het mannetje klinkt als “poe-poe-poe-poe-poe-poe”. Deze zang lijkt wel wat op de roep van de Hop Upupa epops. De antwoordende roep van het vrouwtje klinkt ook als  “poe-poe-poe”, minder vaak herhaald.

Na het vinden van een vrouwtje, roept het mannetje minder.

Deze uil broedt vooral in verlaten spechtenholen.

In Vlaanderen is deze uil een zeer zeldzaam voorkomende (nog toevallige) gast. In Nederland zijn er reeds enkele broedgevallen bekend (omgeving Drenthe).

Home