NATUURLEXICON


Ruigte


Weelderige begroeiing voornamelijk bestaande uit ruigtekruiden, dit zijn hoog opschietende, sterk competitieve en overjarige kruiden met een hoge productie van biomassa (bijvoorbeeld Moerasspirea, Grote Brandnetel).

Home