NATUURLEXICON


Ruigtelieveheersbeestje

Hippodamia variegata


Het Ruigtelieveheersbeestje Hippodamia variegata is een vrij algemeen lieveheersbeestje met een lengte tot 6 mm. Het halsschild heeft 2 kleine witte vlekjes. De dekschilden zijn oranje en hebben 2 tot 7 zwarte vlekken.

De soort komt van juni tot oktober voor in droge pioniermilieus zoals braakliggende terreinen, mijnterrils, taluds, wegbermen, steen- en zandgroeven en spoorwegterreinen.

Hij leeft er op verschillende kruidachtige planten. Deze kever zit graag in de schermen van Peen Daucus carota, Pastinaak Pastinaca sativa, Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium en Fluitenkruid Anthriscus sylvestris.

Deze soort voedt zich met bladluizen, bladvlooien, wittevliegen en wolluizen.

De overwintering gebeurt in droog strooisel onder bomen, in heidegebieden vaak onder graswortels en mos of ook wel op stengels van verdorde planten.

Home