NATUURLEXICON


Ruigtewolfspin

Pardosa agricola


De Ruigtewolfspin  Pardosa agricola komt voor op kiezelstranden, oevers van rivieren of plassen, soms in de duinen of op heide.

Home