NATUURLEXICON


Ruig Viooltje

Viola hirta


Het Ruig Viooltje Viola hirta is een zeldzame plant met gesteelde, alleenstaande blauwe bloemen, die bloeien in april en mei.

Deze plant groeit op kalkhoudende, min of meer droge grond, vooral in duinen, lichte en droge bossen en struwelen, droge weiden en rivierduinen. Op de zaadjes zit een zogenaamd “mierenbroodje”. De mieren slepen de zaadjes naar hun nest en dragen daardoor bij tot de verspreiding van de plant.

Deze plant is één van de waardplanten van de Keizersmantel Argynnis paphia (vlinder).

Home