NATUURLEXICON


Ruisvoorn

Scardinius erythrophthalmus


De Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus, ook Rietvoorn genoemd, lijkt op de Blankvoorn Rutilus rutilus, maar de rugvin staat verder naar achteren. De vinnen zijn rood. Hij meet tot 45 cm en kan een gewicht bereiken van 1 kg. Hij leeft in traagstromende of stilstaande wateren met een rijke plantengroei. Deze bronskleurige schoolvis zet de eitjes af op planten. De Rietvoorn zwemt in kleine scholen.

Zijn voedsel bestaat uit insecten en hun larven en kreeftachtige diertjes en ook wel zwevende plantendeeltjes.

Jonge vissen, tot 7 cm lang, voeden zich met plankton.

Als bedreigingen voor deze soort kunnen we waterverontreiniging, ruimingen, kanalisaties en indijkingen van waterlopen opnoemen; ook het verwijderen van plantengroei is slecht voor deze vis. Afgesneden meanders moeten meer worden geïntegreerd en er zouden geen plantenruimingen mogen gebeuren in het leefgebied van deze vissoort. Het verwijderen van planten is trouwens ook voor andere waterorganismen slecht.

Home