NATUURLEXICON


Ruituil

Xestia stigmatica


De Ruituil Xestia stigmatica is een zeldzame nachtvlinder.

Deze soort heeft brede, grijsachtig donkerbruine voorvleugels, die soms een paarsige tint vertonen. Langs de golflijn loopt een brede, donkere band.

Deze vlinder is vooral te vinden in kruidenrijke zones in bossen of bosranden.   

Home