NATUURLEXICON


Rupsendoder

Cordyceps militaris


De Rupsendoder Cordyceps militaris is een tong- tot knotsvormig zakjeszwammetje dat tot 6 cm hoog kan worden en tot 1 cm breed.

Dit oranje zwammetje groeit parasitair op de poppen van dagvlinders in graslanden, loof- of gemengde bossen en lanen op voedselarme, droge zand- of leembodems.

Als een spore landt op de pop, dan nestelt deze zich, ontkiemt en groeit, terwijl de spore zichzelf voedt met het lichaam van de stervende pop.  

Home