NATUURLEXICON


Russula badia


De zwam Russula badia is een mycorrhizavormende soort die voorkomt in naaldbossen.

Over de ecologie van deze soort is weinig bekend.

Home